Aanvangk

12 Juli. In de dreuge zoomer van ’21 zoute veer – wie gewènd – bie Zef ònger de tent. Opèns vreeg eine: “Zouwe veer èns gèt maake in de Bloumekorso?” De korso waar gedach ès besjloet van de Börgerwach-feeste. ’t Koum zoo wied, dat dao euver ein vergaadering woort gehawte in ’t kaemerke van de Mam. Dao vergaaderde Zef Kals, Zef Sjörgesj, Zef Lezjöön, Piaer Gieze, Krit Gieze, Sjeng Waevesj, Lei Beurskes, Nol Deitere, Jim Jansse, Marteng Bitsj, Zef Wulms en – es sjteunend lid – Haarie Mastebrouk.

Zef Kals maakde zich veurzitter, Zef Wulms woort penningmeister gemaak en veur de eesjte köste gouve alle leede twee-fieftig. Mastebrouk gouf teen guië.

13 Juli. Weier vergaadere: waat maake? Dao koum niks oet de bös.

17 Juli veil ’t besjloet: Eine boot oppe Roeibaan. Es gouwe penningmeister vroug Zef Wulms: “Wovan doon veer dat jònges?” “Wie komme veer aan de sente?” De sente haw veer doe nog neit, mae de klup haw hööre naam!

(Oet Club Wo Van 1921-1971 van Zef – den Tip-Top – Wulms, Archeif De Domijnen)